חדשות

נמשכת מכירת מינויים למשחקי הפועל חיפה


נמשכת מכירת המינויים למשחקי הפועל חיפה. ניתן לרכוש באתר האיטרנט של קופ ברק.

https://barak-tickets.co.il/he-IL/subscriptions/%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%20%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%202017-18?hallmap

להלן המחירים:

יציע מזרחי -480 ש"ח .

אב +בן סב+נכד 900 ש"ח למזרחי.

מבוגר ליציע הכסף 800 ש"ח.

חייל /נוער/סטודנט לציע הכסף 620 ש"ח.